Espai amb un cel nocturn de qualitat

El 2020 Rupit i Pruit va rebre el distintiu ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya de “Espai amb cel nocturn de qualitat”, conegut també sota les sigles ECNQ. Aquest només el poden obtenir aquells municipis on hi ha unes bones condicions per gaudir del medi natural nocturn i estan compromesos a desenvolupar una actualització de l'enllumenat cap a un model d'equilibri ambiental: minimitzar la contaminació lumínica i reduir el consum energètic.

El municipi està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica que suposarà una reducció de la despesa energètica del 57%.

La figura de protecció s'aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades. En concret, aquest espai s'ubica al turó de Santa Magdalena.  Aquesta figura de  protecció va acompanyada d'un pla d'actuacions que inclou la millora de l'enllumenat exterior de la zona, activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l'observació del medi natural nocturn.

Si visites Rupit i Pruit no deixis escapar l'oportunitat de pernoctar al municipi i veure un dels cels més bonics del país!

Darrera actualització: 18.11.2022 | 12:48
Darrera actualització: 18.11.2022 | 12:48