Retribucions càrrecs electes i grups municipals

El ple celebrat el 27 de juny de 2019 es va acordar  les següents retribucions als càrrecs electes:

Regidors

Dedicació parcial del regidor Joan Colom Alibés  amb un 75% de retribució bruta anual de 9.299,07€ distribuïda en 12 pagues mensuals (compensació econòmica de la Generalitat de Catalunya).

La resta de regidors no perceben cap retribució, indemnització ni assistència a les reunions dels òrgans de govern.

Per aquesta legislatura 2019-2023 l'Ajuntament de Rupit i Pruit no té ni personal directiu ni càrrecs de confiança.

El ple celebrat el 20 d’octubre de 2022 va aprovar la renúncia del regidor Joan Colom Alibés de percebre la retribució bruta anual de compensació econòmica de la Generalitat de Catalunya. A partir del dia 14 de novembre de 2022 el beneficiari d'aquesta retribució de dedicació parcial és el regidor Joaquim Marsal Estartús.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 13:04
Darrera actualització: 28.11.2022 | 13:04