Sol·licitud de la targeta per accedir amb vehicle al Centre Històric de Rupit i a l'aparcament municipal

Per obtenir la targeta d'accés amb vehicle al centre històric de Rupit i a l'aparcament municipal, cal emplenar el formulari següent. En breu rebran un correu electrònic que els indicarà quan poden passar a recollir la targeta.

Tanca Formulari

Sol·licitud de la targeta per accedir amb vehicle al Centre Històric de Rupit i a l'aparcament municipal

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
L’enviament de les dades que l'usuari ha introduït en aquest formulari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o la gestió sol·licitada. En cap cas se cediran o es comunicaran a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 15.12.2021 | 11:17
Darrera actualització: 15.12.2021 | 11:17