Ordenança fiscal núm. 19. Taxa per la utilització privativa del camp de futbol i edificis municipals

Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:22