Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació

Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:19