ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

Darrera actualització: 13.01.2023 | 19:48