Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:06