Publicació del POUM de Rupit-Pruit al DOGC

Dijous, 23 de juliol de 2015 a les 00:00

Avui, 23 de juliol de 2015, ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'edicte de 17 de juliol de 2015, sobre l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 23 de maig de 2014 i la del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme en data 18 de març de 2015, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Rupit i Pruit (POUM), als efectes de la seva executivitat del Pla.

Darrera actualització: 18.10.2021 | 13:21