Inici de les obres de la 2a fase de l'itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala

Dimecres, 24 de maig de 2023 a les 00:00

El proper 29 de maig s'iniciaran les obres, que tenen un durada prevista de 6 mesos. 

Per a l’execució dels treballs serà necessari tallar un sentit de trànsit de la carretera i donar pas alternatiu amb semàfors provisionals.

Entre el 29 de maig i el 22 de juny el tall es farà de dilluns a diumenge.

A partir del 23 de juny la previsió és fer talls de carril en horari laboral, de dilluns a divendres.

L’àmbit d’actuació del projecte se situa a la ctra. BV-5208, al tram comprès entre el PK 0+260, corresponent a la intersecció amb el camí de La Sala i el PK 0+690, on trobem la intersecció amb el Pont dels Tres Ulls, amb una longitud aprox. de 430 m. dins del TM de Rupit i Pruit.
És una carretera de secció estreta, amb amplades compreses entre 5,2 i 5,9 m., cuneta transitable, i vorals laterals estrets o inexistents. En aquest tram, es produeix un trànsit de persones que volen arribar a la zona esportiva, així com de turistes i veïns que van a passejar, amb el perill que això comporta. Aquest trànsit de vianants es realitza pel marge de la carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via.

Aquest projecte té per finalitat millorar la seguretat viària de la ctra. BV-5208 mitjançant la implantació d’un itinerari de vianants adjacent al seu marge dret i protegit mitjançant la implantació de barreres de seguretat, eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de vianants. L’itinerari dona continuïtat al ja existent entre l’aparcament d’entrada al nucli urbà i el pont dels Tres Ulls.

Les principals actuacions es resumeixen a continuació:
- Construcció d’un itinerari de vianants de 430m de longitud i 1,80m d’amplada lliure amb paviment de formigó i acabat en òxid de ferro.
- Aglomerat de la carretera amb paviment bituminós en tot l’àmbit d’actuació.
- Implantació d’una barrera de contenció mixta de fusta-acer entre la calçada i l’itinerari per segregar els fluxos.
- Implantació d’una barana de fusta per protegir els desnivells generats en el marge exterior de l’itinerari.
- Mesures correctores amb hidrosembra.
- Creuament de calçada per a la connexió amb la zona esportiva.
- Disposició d’il·luminació tipus LED integrades a la barana.

Dades de l’actuació:
Longitud: 430m
IMD carretera: 980 veh/dia
El pressupost de licitació de l’obra ascendeix a la quantitat de 577.148,49 € IVA inclòs

 

Darrera actualització: 24.05.2023 | 12:12