Declaració d’un Espai amb un Cel Nocturn de Qualitat a Rupit i Pruit

Divendres, 27 de novembre de 2020 a les 00:00

El distintiu ambiental s'atorga a aquells municipis on hi ha unes bones condicions per gaudir del medi natural nocturn i estan compromesos a desenvolupar una actualització de l'enllumenat cap a un model d'equilibri ambiental: minimitzar la contaminació lumínica i reduir el consum energètic.

El municipi està desplegant un Pla de Prevenció contra la Contaminació Lumínica que ha redactat gràcies al suport tècnic de la Diputació de Barcelona i executarà gràcies a l'Agència Local de l'Energia d'Osona amb un projecte FEDER. Aquest suposarà una reducció de la despesa energètica del 57%.

La figura de protecció s'aplica en espais on es considera convenient preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d'interès natural, els entorns d'observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades. En concret, aquest espai s'ubica al turó de Santa Magdalena.  La protecció ha d'anar acompanyada d'un pla d'actuacions que inclogui la millora de l'enllumenat exterior de la zona, activitats de sensibilització ambiental i promoció del turisme sostenible al voltant de l'observació del medi natural nocturn.

L'Ajuntament ha estat treballant durant els últims anys en actualitzar l'enllumenat tenint compte totes les vessants ambientals com són la minimització de la contaminació lumínica i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. En aquest sentit, i amb el suport del Consell Comarcal d'Osona, l'Ajuntament ha demanat un ajut FEDER per incorporar, en l'enllumenat públic, llums LED PC-Ambre de totalitat ataronjada, amb les que s'aconsegueix un important estalvi energètic i una reducció significativa de la contaminació lumínica.

Darrera actualització: 25.08.2021 | 14:20