L'AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT OBTÉ EL DISTINTIU DE LA FUE (Finestreta Única Empresarial)

Dimarts, 6 de juny de 2017 a les 00:00

Recentment la Generalitat de Catalunya ha atorgat el distintiu de la FUE (Finestreta Única Empresarial) a l'Ajuntament de Rupit i Pruit per haver adoptat les mesures necessàries peqruè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per canals habilitats per la Finestreta Única Empresarial. 

Ja fa més d'un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l'impuls de l'activitat econòmica.

Aquesta norma, que pretén fomentar l'activitat econòmica, contempla la reducció dels tràmits administratius que han de fer les empreses, l'increment de la transperència i la simplicitat dels procediments, l'eliminació del temps per iniciar una activitat i el foment i increment dels mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques catalanes. 

Aquesta llei ha comportat un canvi en el model de relació entre les empreses i les administracions públiques, dispositant la confiança en l'empresariat i reduint l'excés de tràmits burocràtics.

Un dels punts que remarca la Llei és la necessitat d'impulsar els mecanismes de col·laboració  entre les administracions públiques catalanes per fomentar l'activitat econòmica, i va concretar alguns istruments per fer-ho possible, entre ells la implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i el Portal electrònic únic per a les empreses

La FUE, és doncs, la xarxa interadministrativa de referència dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb les administracions catalanes, amb  independència de quina sigui l'administració responsable i ha d'incorporar tots els tràmits i serveis que s'hagin de realitzar per exercir l'activitat empresarial, al llarg de tot el cicle de vida d'una empresa.

Darrera actualització: 14.10.2021 | 13:10