ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA D'OFICIAL DE SERVEIS ENCARREGAT DE LA BRIGADA

Dimarts 01/12/2020
En el document adjunt es pot consultar l'acta de la reunió del Tribunal Qualificador per a la selecció per concurs oposició, d'una plaça d'oficial de serveis encarregat de la brigada en règim de personal laboral fix i constitució de borsa de treball.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2020 12:51