ORDENANÇA NÚM. 21 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISPENSA DE PRODUCTES ALIMENTARIS AL BAR ESPAI JOAN FONT I CAMP DE FUTBOL; PREU PÚBLIC SERVEIS A L’OFICINA TURISME

Darrera actualització: 13.01.2023 | 21:06