Ordenança fiscal núm. 7. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 27.02.2024 | 10:47