ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS

Darrera actualització: 13.01.2023 | 21:02