Ordenança fiscal núm. 17. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats

Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:19