Publicació del POUM de Rupit-Pruit al DOGC

Dilluns 04/04/2016
Avui, 23 de juliol de 2015, ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'edicte de 17 de juliol de 2015, sobre l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 23 de maig de 2014 i la del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme en data 18 de març de 2015, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Rupit i Pruit (POUM), als efectes de la seva executivitat del Pla. 

Imatges i vídeos

El POUM
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31