Rupit escollit pel projecte europeu CHARM, una ruta transnacional de 10 pobles amb encant en 6 països diferents

Divendres 13/12/2019
A nivell català, dels 13 pobles amb encant distingits actualment per l'Agència Catalana de Turisme, han estat escollits Rupit i Taüll.

El passat 4 de desembre es va dur a terme la presentació pública del projecte CHARM a Rupit i Pruit, a càrrec de Bea Nubiola, Cap de Marques, i Blanca Cros, Cap de Programes Europeus de l'Agència Catalana de Turisme; una presentació on es va convocar tot el sector turístic del municipi i voltants. Seguidament, es va fer una sessió de treball conjunta per començar a desenvolupar  els futurs paquets turístics que s'oferiran tant a mercats nacionals com internacionals.

El projecte europeu CHARM és liderat per l'Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament d'Empresa i Coneixement, i rep el suport de Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rupit i Pruit. Aquest projecte consisteix en crear una ruta transnacional de 10 pobles amb encant en 6 països diferents, que ofereixen una setantena d'activitats basades en el patrimoni cultural i natural de zones rurals europees.

 El projecte CHARM ha obtingut 533.280 euros de finançament del Programa Europeu COSME, a través de la seva convocatòria de l'any 2018. El seu objectiu és crear fluxos cap a zones rurals o menys turístiques, contribuint d'aquesta manera a descongestionar les àrees i ciutats amb una alta concentració de visitants, així com preservar i promoure el patrimoni històric i tradicional de les àrees rurals, i la seva arquitectura i paisatges a través d'experiències innovadores.

L'Agència Catalana de Turisme comptarà amb 6 socis més: Turismo Vivencial (TUVI), Tradições d'Outrora (TDO-PORTGALL), Institut für Tourismus-und Bäderforschung in Nordeuropa gmbh (NIT), Tour Guide Fox (TGF), Software Engineering Italia - SWING:IT (SE IT) i Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTOUR). La reunió d'inici del projecte va tenir lloc els dies 29 i 30 d'abril de 2019 en una trobada amb tots el socis a Barcelona i a Rupit, un dels diamants amb encant de Catalunya.

Amb aquest projecte es vol impulsar la competitivitat del turisme europeu i promoure la imatge d'Europa com a destinació turística global d'excel·lència. A més, els objectius del projecte coincideixen en gran part amb els del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, ja que CHARM contribuirà a la diversificació de l'oferta turística, al desenvolupament de l'economia local (principalment a través de la creació de llocs de treball i del suport a les PIMES), a combatre l'estacionalitat i a fomentar la desconcentració turística tot contribuint a una millor cohesió territorial.

 

Tecnologia TIC per donar a conèixer els Pobles amb Encant de l'Europa rural

 L'element clau del projecte CHARM són aquests pobles amagats de l'Europa rural, percebuts amb encant pels visitants degut a la seva identitat o personalitat vinculades a la història, les tradicions, la gastronomia, els elements arquitectònics i a d'altres actius culturals i naturals. La idea és donar-los a conèixer fent ús dels avantatges que proporcionen les tecnologies de les Indústries Culturals i Creatives per oferir una experiència inoblidable als visitants.

 La nova oferta turística s'estructurarà al voltant de la col·laboració entre ens públics i locals. L'objectiu és involucrar 110 Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) que formaran part d'aquest projecte, combinant diferent experteses i valors afegits per acabar oferint les més emocionants de les experiències. Les opcions seran diverses, facilitant activitats d'un dia o bé d'altres amb 1 o 2 pernoctacions, segons el segment al qual es dirigeixin. A més, els nous productes i paquets turístics s'adreçaran tant a mercats locals com a mercats de mitja i llarga distància.

Gràcies a aquest projecte, el poble de Rupit i Pruit i el seu entorn immediat es veuran beneficiats tant a nivell de formació per la creació de productes turístics, com a nivell de comunicació, promoció i visualització en l'àmbit europeu. Les empreses que vulguin formar part del producte aconseguiran estar incloses en paquets turístics d'agències de viatge.

Imatges i vídeos

Sessió de TreballCharmCharm2Presentació Charm
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31