Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants

Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.
Requisits a complir:

Més informació:

Normativa general:

Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Normativa reguladora del silenci administratiu:

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.
Quan es dóna resposta?
El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d'estudis, etc.). La persona interesada ha d'enviar per correu postal a l'ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/05/2020 11:31