Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
Requisits a complir:

Més informació:

Normativa general:

Normativa Local:

Efectes del silenci administratiu:

Normativa reguladora del silenci administratiu:

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08569 Rupit i Pruit (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Memòria tècnica que ha d'incloure:

Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.
Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20/06/2016 14:08