Estudi historicoarqueològic del castell de Rupit

Dijous 11/06/2020

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Rupit i Pruit l'estudi historicoarqueològic del castell de Rupit, un treball dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). L'estudi té com a objectiu conèixer l'evolució històrica, constructiva i funcional d'aquest monument de propietat municipal i declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), mitjançant l'obertura d'alguns sondejos arqueològics puntuals en el seu recinte i la investigació de documentació diversa en biblioteques i arxius.

Per a l'estudi es van efectuar el 2019 quatre cales amb les quals s'han pogut delimitar els murs d'època medieval que circumdaven el cim de la penya. També s'ha investigat la zona de la plataforma inferior, per on avui s'accedeix al castell i per on presumiblement s'hi entrava antigament. L'estudi ajudarà  a plantejar, de cara al futur, les intervencions necessàries per posar el castell en valor i poder-ne garantir el seu bon ús i conservació.

El castell s'emplaça en una roca situada al bell mig del nucli antic de Rupit, que segurament va donar nom a l'indret, per bé que és força desconegut, i del qual se'n conserven les restes d'una torre o construcció quadrangular situada a l'extrem nord-oriental, en una plataforma inferior al cim de la penya, i alguns dels murets que circumdaven el perímetre d'aquest.

Es tracta d'un castell roquer documentat l'any 959, que va ser domini del vescomte Ramon Folc de Cardona fins al 1276 i després dels comtes de Pallars. No es té notícies del seu abandonament, per bé que els resultats de l'excavació arqueològica han permès situar-lo entre finals del segle XVI i el primer terç del segle XVII, amb un procés invers al creixement de la vila de Rupit en la mateixa època.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11/06/2020 13:18