Notícies

S'han aprovat les Bases Reguladores del procés de selecció pe cobrir un lloc de treball del Plà d'Ocupació 2016, següent: Contractació oficial 2a....
Publicació del POUM de Rupit-Pruit al DOGC
Avui, 23 de juliol de 2015, ha sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'edicte de 17 de juliol de 2015, sobre l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'...
Rupit-Pruit nevat
04/04/2016